Το χρηματιστήριο βάμβακος έκλεισε με άνοδο την Παρασκευή 16/08/2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Το χρηματιστήριο βάμβακος έκλεισε με άνοδο την Παρασκευή λίγο πάνω από τα 60 σεντς. Στην άνοδο βοήθησε ο καιρός στις ΗΠΑ (ξηρασία) και οι πολύ καλές νέες πωλήσεις που ανακοινώθηκαν. Αυτό παίζει περισσότερο ρόλο στην ψυχολογία και την τεχνική ανάλυση, παρά στα οικονομικά του βαμβακιού, λένε οι αναλυτές.

ΠΗΓΗ:

http://thrakika.gr/